Bildiriler

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih : 15 Eylül 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 01 Ekim 2018


Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiriler SÖZEL ve E-POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Kabul edilen E-Poster'ler kongre esnasında plazmalardan DİJİTAL olarak sunulacaktır.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar. 
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. 
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır. 
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir. 
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 300 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Sözel Sunum Kuralları

 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma)
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Dijital E-Poster Hazırlama Kuralları

 • E-poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve E-poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta yada E-poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • E-poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların, E-poster bildirileri tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde E-poster bildirilerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Dijital E-Poster Teknik Özellikleri

 • PowerPoint (ppt, pptx) veya Word (doc, docx)  olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan E-Posterde yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 6 - 12 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları operasyon2@burkon.com adresine 15 Ekim 2018 tarihine kadar gönderilmelidir.

E-Poster Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine Sözel Bildiri sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Spor Bilimleri Derneği
Burkon Turizm ve Kongre 2018 ©