Konu ve Konuşmacı Öneri

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

KONU VE KONUŞMACI ÖNERİ YÖNERGESİ

Değerli Spor Bilimciler,

16. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi (USBK - 2018) bilimsel programı sizlerden gelecekte öneriler/teklifler doğrultusunda şekillendirilecektir.

Bu bağlamda yapacağınız katkı için çok teşekkür ederiz.

Teklifiniz/öneriniz, Kongre Organizasyon Kurulu tarafından bir inceleme sürecinden geçecektir. Aşağıda belirtilen kriterlerine uyan teklifler bilimsel programın oluşturulması için değerlendirmeye alınacaktır.

Sınırlı süre nedeniyle 4 ana oturum ve 10 davetli konuşmacı oturumu planlanmaktadır.

Tekliflerinizi / önerilerinizi 28 Şubat 2018 sonuna kadar aşağıdaki form aracılığı ile elektronik ortamda yapabilirsiniz.

Yalnızca aşağıda listelenen ölçütleri karşılayan teklifler/öneriler inceleme sürecine girecektir.

Öneri Gönderme Ölçütleri

Genel Ölçütler :

  • Önerilen konuşmacı Spor Bilimleri Derneği Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi yönergesi 9. maddesinde belirtilen şartları sağlamalı ve profesör ünvanlı olmalıdır.
  • Yurtiçi ve yurtdışı konuşmacı önerilebilir.
  • Birden fazla konu ve konuşmacı önerilebilir.

Ana Oturumlar (Plenary Session) :

  • Genel/ana oturumlar Spor Bilimleri Derneği’nin yıllık kongresinde yer alan en önemli ve prestijli oturumları temsil etmektedir. Kongrede, paralel olarak başka bir oturum düzenlenmeyecek şekilde her gün bir adet genel ana oturum düzenlenmektedir. Bu şekilde toplam 4 oturum olacaktır. Ana oturumlarda, spor bilimleri camiasının genel ilgi duyduğu 'güncel bir bilimsel konuya' yoğunlaşılmalıdır.
  • Önerilen konu önem arzetmeli ve ideal olarak toplum üzerinde genel bir etkiye sahip olmalıdır.
  • Oturum başkanı ve konuşmacıların kongre kayıt, konaklama ve ulaşım ücretleri Kongre tarafından karşılanacaktır.

Davetli Konuşmacı Oturumları (Invited Symposium) :

  • Her davetli konuşmacı sempozyumunda üç konuşmacı olacaktır. Biri başkan gibi davranmalıdır.
  • Davetli konuşmacı oturumların süresi toplamda bir saat, otuz dakikadır (1 saat 30 dakika). Her konuşmacı, sunumlarını yapmak için 25 dakika süreye sahiptir, her sunumdan sonra kısa bir tanıtım ve tartışma için 5 dakika bırakılır. Tam zamanlamalar oturum başkanının takdirine bırakılmıştır.
  • Oturum başkanı ve konuşmacıların kongre kayıt, konaklama ve ulaşım ücretleri Kongre tarafından karşılanacaktır.
Spor Bilimleri Derneği
Burkon Turizm ve Kongre 2018 ©